کتاب رسمی هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت
کتاب رسمی نمایشگاه در و پنجره
کتاب رسمی دوازدهمین نمایشگاه قطعات خودرو
نمایشگاه طلا و جواهر کیش
  • شرکت بین المللی بازرگانی ایدرو
  • کتاب هزاره حلال
  • اولین کتاب مرجع صنایع کنسرو
  • کتاب 9امین نمایشگاه در و پنجره تهران
  • فصلنامه شمال و جنوب
  • Iranivm
  • شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران
  •  اقتصاد سبز